นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

               1. กรณีนมชำรุด บุบ ศูนย์เสียจากกระบวนการขนส่ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ยังไม่หมดอายุ

               2. กรณีสินค้าหมดอายุ ไม่รับคืนทุกกรณี

               3.ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี (สามารถชดเชยเป็นผลิตภัณฑ์นมได้อย่างเดียว